Úvod » Část 11 » Část 11 hlava 5

Část jedenáctá - Náhrada škody

Hlava V: Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání


§ 275

Zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní právní předpis.


Práce na míru  |  IQ test  |  Životopis vzor  |  SMSden  |  Poker hra  |  Volná místa  | Vyhraj v ruletě