Úvod » Část 6 » Část 6 hlava 6

Část šestá - Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu

Hlava VI: Odměna za pracovní pohotovost


§ 140

Za dobu pracovní pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak.


Práce na míru  |  IQ test  |  Životopis vzor  |  SMSden  |  Poker hra  |  Volná místa  | Vyhraj v ruletě