Úvod » Část 7

Část sedmá - Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

  • Část 7 hlava 1 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
  • Část 7 hlava 2 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona
  • Část 7 hlava 3 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona
  • Část 7 hlava 4 Společná ustanovení o cestovních náhradách
  • Část 7 hlava 5 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Práce na míru  |  IQ test  |  Životopis vzor  |  SMSden  |  Poker hra  |  Volná místa  | Vyhraj v ruletě